ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με την πολυετή εμπειρία  και η εξειδίκευσή μας στον χώρο γενικών ασφαλίσεων, μπορούμε να σας προτείνουμε ειδικά πακέτα ασφάλισης για όλα τα είδη εκδηλώσεων και εκθεσιακών κέντρων. Καλύπτονται οι αξιώσεις από ενδεχόμενη ακύρωση ή αναβολή,η αστική ευθύνη προς τρίτους και ο εξοπλισμός.

Πιο αναλυτικά καλύπτονται:
1. Η αναπόφευκτη ακύρωση ή αναβολή για λόγους ανεξάρτητους από τον έλεγχό τον διοργανωτών. Περιλαμβάνεται, επίσης, ο κίνδυνος ακύρωσης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
2. Η αστική ευθύνη της διοργανώτριας εταιρίας. Δηλαδή,οι σωματικές βλάβες προς τρίτους καθώς και οι υλικές ζημιές, απο αμέλεια,η παραλήψεις.
3. Ο εξοπλισμός. Αφορά τις υλικές ζημιές του εξοπλισμού έναντι κάθε κυνδύνου.

Είμαστε πάντα δίπλα σας με συμβουλές και προτάσεις αποκλειστικά για εσάς.

Πληροφορίες στο: info@sure.gr ή επικοινωνήστε στο: 2102723234.

This entry was posted in Τα νέα μας and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.