Επασφάλιστρο νέου οδηγού

Ως νέος οδηγός για μια ασφαλιστική εταιρία ορίζεται ο οδηγός που έχει δίπλωμα λιγότερο του ενός έτους και συνήθως οι νέοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Οι ασφαλιστικές εταιρίες για να καλυφθούν από την απειρία ενός νέου οδηγού και για να ανταπεξέλθουν στις ζημιές που ενδέχεται να δημιουργήσει, έχουν θέσει το επασφάλιστρο.
Το επασφάλιστρο υπολογίζεται ως ένα ποσοστό επι της αστικής ευθύνης και των ιδίων ζημιών (εαν έχει επιλεχθεί η κάλυψη).

Χρήσιμη συμβουλή: Συνήθως ένας νέος οδηγός στις πρώτες του βόλτες χρησιμοποιεί οχήματα οικείων του προσώπων. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να δηλωθεί στην ασφαλιστική εταιρία πριν οδηγήσει για πρώτη φορά. Διαφορετικά, αν συμβεί κάποιο ατύχημα, θα πρέπει να πληρωθεί το επασφάλιστρο και μετά να γίνει η καταβολή της αποζημίωσης.

This entry was posted in Τα νέα μας. Bookmark the permalink.

Comments are closed.